Sinds 2018 de belangrijkste partner van Firma DRAAK. Samen begonnen aan het Nieuwe Makers traject. Er is een intieme samenwerking om de inhoudelijke en organisatorische stappen te plannen en te maken.

Stichting Feikes Huis is een productiekern voor beeldend theater.

Net als Feikes Huis is YoungGangsters via de Nieuwe Makers regeling een partner waarbij de focus ligt op artistieke ontwikkeling.

YoungGangsters maakt sinds 2010 expressief en fysiek locatietheater. 

Al sinds het ontstaan van Firma DRAAK zijn Theater aan het Spui en Zaal 3 plekken geweest voor presentatie maar ook ontwikkeling. Vooral sinds 2018 zijn ze als podiumpartner nauwer verbonden via het Nieuwe Makers traject en bieden ze de broodnodige steun om de projecten van de Firma ruimte te geven zich verder te ontplooien.

Subsidiënt en betrokken via de Nieuwe Makers Regeling.

”Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.”

Het Huis Utrecht is een terugkerende partner en plek voor Firma DRAAK. Met veel plezier zijn er verschillende residenties en waardevolle vooronderzoeken tot stand gekomen. Onderanderen voor projecten zoals Ultimate Cube (2018) en Japanse Meisjes (2019).

Het Huis Utrecht is een huis voor makers, een plek voor artistiek onderzoek binnen de podiumkunsten.